[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C660: Bắt giặc.


Giao Giao là phụ trách theo dõi thật chặt hắc y nhân trong phòng giam, mà nơi nhà tù hắc y nhân này, đám người Triển Chiêu có động tay động chân một chút.

Triển Chiêu thỉnh những ngục tốt trông coi nhà tù diễn một tuồng kịch…

Advertisements
Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P14 – [XXI] Lang (Thượng) | Ách Lang x Hoả Phụng.


XXI. Trong rừng với bầy sói.

Đoàn nhân mã của Khai Phong phủ theo hướng Hắc Phong Thành mà đi, thời điểm tới được nơi cũng vừa kịp khoảng thời gian mà Tắc Lặc tức phụ nhi sẽ hạ sinh bầy sói con.

Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P7 – [X]: Tam đại kiêng kị.


Ai quen biết Ngũ gia đều nhớ rõ, tam đại kiêng kị của Ngũ gia bao gồm: thứ nhất nói xấu Thiên Tôn, thứ hai nói xấu Triển Chiêu, thứ ba khen hắn xinh đẹp như hoa gì gì đó. Chạm vào một trong ba sẽ sinh ác cảm, chạm một nhát cả ba bảo đảm đánh người.