[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C159: Từng trận gió nhỏ.


Tầng năm Cung Phúc Lâu một chúng võ lâm cao thủ tràn vào, giữa các đại môn phái lại có quan hệ phức tạp, giữa các đại cao thủ là ân oán tình cừu, tóm lại lúc ăn cơm đụng phải chính là xấu hổ.

Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] Phần 19 – [XXVIII]: Cái chết của Ngân Yêu Vương.


Warning: Nội dung khá u ám và bi thương. Nếu bạn quen với giọng văn trẻ trung ở series Kí ức xa xưa hay mong chờ một đoản nhẹ nhàng ấm áp thì đừng đọc tiếp. Ai thương tiếc cái chết của Yêu Vương quá mức hay ám ảnh những đoạn nhắc tới quá khứ của Thiên Tôn và Ân Hậu cùng Yêu Vương trong thời gian Yêu Vương chết xin cũng đừng đọc tiếp.