HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 17: Cuộc sống tại Thuỷ Vân sơn cốc.


Sau ba ngày chữa trị vết thương và nhờ Hàn Canh vận nội lực, thương tích của Hữu Thiên đã giảm đi nhiều, chu tước trên thân hắn có vẻ già yếu lụ khụ đi, nét cũng mờ nhạt sắc hồng khiến Nghệ Thanh cảm giác rất hứng thú, lại còn cái thể loại giải được độc thì họa đồ thay hình đổi dạng?

Advertisements
HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 15: Hồi ức và hận thù.


– Tại Trung ca… Tại Trung ca ca…

– Hóa ra Tại Trung là tên kẻ y muốn tìm.

Advertisements
HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 14: Hoả Chu Tước Độc.


– Khởi bẩm hoàng thượng, có một số nguồn tin báo rằng thần y nổi danh ở Ngọc Lâm sau ba tuần trăng bặt tin tức nay đã xuất hiện ở ngay kinh thành chúng ta.

Advertisements
HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 13: Đạo tặc, tù nhân, Quý phi và độc dược.


– Tên cẩu tặc kia, đứng lại!

Gia nhân trong phủ quan nửa đêm chong đèn thét lớn, ắt hẳn là do có chuyện chẳng lành.

Advertisements
HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 12: Thẩm gia.


Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Khởi Phạm gật gù tâm đắc, chưa bao giờ có cảm giác thấu hiểu câu nói trên như hiện nay.

Advertisements
HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 11: Vết gợn kí ức.


– Nghệ Thanh, huynh còn nhớ gì về người tự nhận là truyền nhân Nguyệt Ảnh trước kia huynh từng gặp không? Khuôn mặt, dáng người?

– Ồ, còn chứ. Một người ấn tượng như thế khó quên lắm.

Advertisements