One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Inside Their Minds | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Fiction: Inside Their Minds.

Advertisements
One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Death of a Song | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Fiction: Death of a song.

Disclaimer: I only own my words. And my fictional character, Laz, she is my mascot so she belongs to me.

Advertisements
One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Clandestine Lovers | QCTS fanfic.


“Số mệnh cũng giống như đàn bà, là tình nhân của những chàng trai trẻ, vì người trẻ thì ít thận trọng hơn, bạo liệt hơn, và điều khiển nàng một cách táo bạo hơn.”

(Niccolò Machiavelli – Quân Vương).

Advertisements
One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Their Scars | QCTS fanfic.


“Về bản chất, chẳng phải chúng chỉ là những sinh vật do ta tạo nên hay sao? Chúng đâu nhất thiết phải như thần thánh?” (Popol Vuh của người Maya Quiché).

Advertisements
One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Trouble Sleeping | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Fiction: Trouble Sleeping.

Advertisements
ChangKyu · One–two–three shots

[One shot] I don’t want to lose | ChangKyu.


Author: Yuki Ame.

Fiction: I don’t want to lose.

Pairing: ChangMin x KyuHyun aka ChangKyu.

Advertisements