One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Inside Their Minds | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Fiction: Inside Their Minds.

Advertisements
One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Three shots] Don’t die before you can kill me – Shot 2 | QCTS fanfic.


Jana theo chân Shiro quay trở về tổ chức của cậu ta. Để gặp gỡ với những con người cùng chung số phận bị tước đoạt danh tính cuộc đời như cậu – vào giai đoạn còn chưa hình thành ý thức về bản thân, hoặc như anh – vĩnh viễn không có khả năng quay trở lại cuộc sống cũ.