HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 26: Jealous.


– Tiểu thư, mọi chuyện hiện giờ diễn ra tương đối suôn sẻ.

– Giỏi lắm, không uổng công tôi kì vọng vào anh. Anh chỉ cần đạt được mục đích của tôi, tôi sẵn sàng đem tặng không chỗ cổ phần của bản thân và thậm chí của cả bố mình trong công ty của DongHae.