Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[EY | School] Vol I – C2: Cố sự của Hội trưởng hội học sinh.


Sau cả một chương giới thiệu thì chắc mọi người đều mong chờ giải mã bí mật đầu tiên lắm rồi nhỉ?

Advertisements
One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Inside Their Minds | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Fiction: Inside Their Minds.

Advertisements
One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Death of a Song | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Fiction: Death of a song.

Disclaimer: I only own my words. And my fictional character, Laz, she is my mascot so she belongs to me.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[DrabCo] Fragments of Memories | Shiro-centric | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Drabble Collection: Fragments of memories.

Characters: Các nhân vật trong project QCTS của Bơ. Kimi Ga Yo-centric, main Jana Gana Mana, Scott, Tiến, Hoffmann, Mameli, Nghĩa Dũng.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Multi shots] Inside the Fairy Tales World

[IFTW] Shot 1: The Mysterious Book.


Tuy rằng Hội Đồng Quốc Ca có thuê nguyên cả một đội ngũ nhân viên đủ mọi quốc tịch để giúp đỡ quản lý sắp xếp phân công công việc, nhưng không phải như thế là mấy quốc ca chỉ còn cần lo liệu nhiệm vụ chính còn lại ăn không ngồi rồi.

Advertisements
One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Their Scars | QCTS fanfic.


“Về bản chất, chẳng phải chúng chỉ là những sinh vật do ta tạo nên hay sao? Chúng đâu nhất thiết phải như thần thánh?” (Popol Vuh của người Maya Quiché).

Advertisements