Other Couples · [Box of Drop]

[SJKG] Chapter 2.


– Hic hic…

Ai đó gạt tay SungMin ra vì không cần lau nước mắt giúp, bây giờ vẫn đang sụt sịt nức nở trên băng ghế ngoài vườn hoa.