ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[Multi shots] Shim thiếu gia và quản gia Cho – Intro + List of Shots.


Summary: Shim ChangMin là một thiếu gia nghịch ngợm, đôi khi hơi ngang ngược và bất trị. Anh đã sa thải 12 quản gia của mình trong 3 tháng. Cực chẳng đã, cha anh gọi điện cầu cứu người bạn thân chí cốt là Cho lão gia đề nghị giúp đỡ trị bảo bối của mình. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi anh có vị quản gia thứ mười ba?

ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[STG&QGC] Shot 5: Gặp lại ở châu Âu.


Khốn khổ hay bi thương không phải đơn thuần là khi yêu một người lại phải chịu sự xa cách bởi không gian hay sự vô tư không biết gì của người đó. Mà là khi người đứng ngay trước mặt mà bản thân lại hóa thành vô hình.

ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[STG&QGC] Shot 1: Vị thiếu chủ rắc rối.


Summary: Shim ChangMin là một thiếu gia nghịch ngợm, đôi khi hơi ngang ngược và bất trị. Anh đã sa thải 12 quản gia của mình trong 3 tháng. Cực chẳng đã, cha anh gọi điện cầu cứu người bạn thân chí cốt là Cho lão gia đề nghị giúp đỡ trị bảo bối của mình. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi anh có vị quản gia thứ mười ba?