ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 5: Punishment.


Một mùi hương không mấy quen thuộc đang hiện diện trong căn phòng và với ai không quen, nó có thể có hương vị như độc dược. Một thứ mùi lạ lẫm, nhưng đặc trưng với vị mặn nhàn nhạt, có mùi mồ hôi và cả nước mắt.

ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 22: ChangKyu UFO Replies.


A/N: Gần đây, tôi đã muốn viết một series về các câu trả lời UFO của ChangKyu… Nhưng tôi không có câu hỏi nào để mà trả lời cả và đó là cái mà tôi cần ở các bạn… Tôi sẽ post những câu trả lời UFO trong fanfiction của tôi ở đây (nếu tôi nhận được bất kì câu hỏi nào)…