Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CL] Shot 1 [I]: Khám sức khỏe.


I. Khám sức khỏe.

Trường tiểu học của Lạc Dương và Tần Dịch chuẩn bị tổ chức khám sức khỏe, trong đội ngũ bác sĩ có Dương Phàm – người yêu của Tần Âu.

Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[DrabCo] Colorful Life | SCI’s Couples.


A/N: Fanfiction của đồng nhân Thử Miêu của Nhĩ Nhã: SCI mê án tập. Ngoài việc viết về các couples bên dưới thì có thêm vào những mẩu chuyện vui nho nhỏ của SCI và mọi người.