Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CL] Shot 1 [I]: Khám sức khỏe.


I. Khám sức khỏe.

Trường tiểu học của Lạc Dương và Tần Dịch chuẩn bị tổ chức khám sức khỏe, trong đội ngũ bác sĩ có Dương Phàm – người yêu của Tần Âu.

Advertisements