Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Multi shots] Inside the Fairy Tales World

[Multi shots] Inside the Fairy Tales World | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Fiction: Inside the Fairy Tales World.

[Longfic] Mysterious Affairs

[MA] Case 1 – 2: Nhịp tim dị thường.


– Chỉ là nhịp tim hơi quá nhanh, hình như có chút dị tật tim bẩm sinh, siêu âm tim ra kết quả thông liên thất kích thước không lớn, nếu cần thiết có thể chỉ định phẫu thuật nhưng hiện thời không có gì quá đáng ngại.