[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C162: Lang ngữ.


Lý Khiếu là tứ đương gia Vạn Tông Môn Tây Hạ, lại bởi vì hắn là người hoàng tộc Tây Hạ, cho nên nhân xưng Tứ Tông.

Advertisements
[LĐA] Quyển 20: Oai Kim Bồn

[LĐA] Q20 – C672: Thụ linh.


Sáng sớm hôm sau, vừa mới bắt đầu ngày mới, Triển Chiêu đang ngủ chợt nghe đến ngoài phòng truyền đến một tiếng vang “thình thịch” thật lớn, Triển hộ vệ cả kinh từ trên giường liền trực tiếp bật dậy.

[LĐA] Quyển 20: Oai Kim Bồn

[LĐA] Q20 – C667: Thiệp mời.


Ăn xong cơm trưa rồi, Bạch Hạ kêu một bình trà còn có một ít đồ ngọt, đối bàn nhóm tiểu hài nhi cũng ăn xong rồi kia vẫy tay.

Advertisements
[LĐA] Quyển 20: Oai Kim Bồn

[LĐA] Q20 – C666: Nhàn sự muốn xen vào.


Bạch Ngọc Đường và Bạch Hạ cùng tới Diêu gia thôn.

Lúc này trời đang buổi trưa, Bạch Hạ nhanh chóng tìm gian tửu lâu, lôi kéo nhi tử buồn bã ỉu xìu tiến đi ăn cơm.

Advertisements
[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C95: Chui từ dưới đất lên mà ra.


Phong Tê Cốc cùng với khu xung quanh là một mảng đại loạn, Triệu Phổ cũng là ôm Tiểu Tứ Tử tựa vào trong quân lều, nhìn cát trên bàn chủ soái trong tế sa một chút một chút đi xuống.

Advertisements
[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C151: Chiến thần chi tư.


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hai hành trang trên bàn, như thế nào cũng nhìn không ra đồ vật bên trong đi theo một trăm vạn Phá Thương có cái quan hệ gì.

Advertisements
[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C142 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Hạ)


Quả trứng kia vừa nghiêng sang, liền “rầm” một chút, từ ghế trên rơi xuống, lăn trên mặt đất sau đó bắt đầu kịch liệt mà run run, còn phát ra tiếng vang “ca ca ca”.

Advertisements