[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C185: Người đến người đi.


Sau một câu “Không tốt!” của Thiên Tôn cùng Ân Hậu… Trong không trung xuất hiện những điểm sáng màu đỏ dày đặc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hỏa tiễn tựa thiên la địa võng mà rơi xuống.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C183: Di động phù nhị sức.


Triệu Phổ đi đâu vậy?

Cửu vương gia vừa không thấy tung tích đâu, khiến cho một chúng các tướng quân trở nên cực kì lo lắng sẽ gây hỗn loạn trong quân.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C182: Trận trong trận.


Triển Chiêu bên này phá trận xong, liền theo Tu La Vương Lam Biện đồng thời trở về tìm vài người phá trận khác.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C181: Nhãn trận quỷ kế.


Triển Chiêu liền như vậy tiến Khai Phong Phủ giúp việc cho Bao đại nhân, cũng không biết là vì sao, hắn vừa đến, nha môn nguyên bản lạnh lùng khô khan, lập tức náo nhiệt lên.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C180: Sơ ngộ khi thiếu niên.


Triển Chiêu cùng Tu La Vương một đường hướng Đông, bởi vì bọn họ vốn là chính là từ phía Tây xuất phát, cho nên lộ trình xa nhất.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C178: Đêm tuyết bay tán loạn.


Bạch Ngọc Đường cùng Táng Sinh Hoa là nhóm thứ hai tới được địa điểm cần tới.

Phương Bắc giống như là phía Tây, cũng có hai người.

Advertisements