[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C185: Người đến người đi.


Sau một câu “Không tốt!” của Thiên Tôn cùng Ân Hậu… Trong không trung xuất hiện những điểm sáng màu đỏ dày đặc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hỏa tiễn tựa thiên la địa võng mà rơi xuống.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C183: Di động phù nhị sức.


Triệu Phổ đi đâu vậy?

Cửu vương gia vừa không thấy tung tích đâu, khiến cho một chúng các tướng quân trở nên cực kì lo lắng sẽ gây hỗn loạn trong quân.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C178: Đêm tuyết bay tán loạn.


Bạch Ngọc Đường cùng Táng Sinh Hoa là nhóm thứ hai tới được địa điểm cần tới.

Phương Bắc giống như là phía Tây, cũng có hai người.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C177: Hắc cà sa.


Trên thành lâu Hắc Phong Thành, Triệu Phổ phái ảnh vệ đi tìm hiểu tin tức, trong quân doanh, Hạ Nhất Hàng suất lĩnh thập đại phó tướng điểm binh mã, làm ra tính toán tối cẩn trọng.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C176: Tứ Tà chi trận.


Ân Hậu mang theo một đám người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ đi theo Giao Giao tới Hắc Thủy Cung.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C175: Phá kế.


Cho tới bây giờ, thời điểm Triển Chiêu bọn họ phá án đã từng gặp được quá nhiều tình huống hung phạm lợi dụng người giang hồ để cùng chốn cửa quan phân cao thấp.

Advertisements