[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C175: Phá kế.


Cho tới bây giờ, thời điểm Triển Chiêu bọn họ phá án đã từng gặp được quá nhiều tình huống hung phạm lợi dụng người giang hồ để cùng chốn cửa quan phân cao thấp.

Advertisements
[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C142 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Hạ)


Quả trứng kia vừa nghiêng sang, liền “rầm” một chút, từ ghế trên rơi xuống, lăn trên mặt đất sau đó bắt đầu kịch liệt mà run run, còn phát ra tiếng vang “ca ca ca”.

Advertisements
[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C141 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Trung 2)


Mọi người Khai Phong ấp trứng cho tới trưa, cũng là đụng phải một đống việc lạ, hiển nhiên còn có người khác nhớ thương quả trứng Phượng Hoàng lai lịch không rõ, điều này khiến cho mọi người cảnh giác.

Advertisements
[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C140 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Trung 1)


Tuyết lớn bay tán loạn, trứng từ trên trời rơi xuống.

Khai Phong Phủ mọi người mạc danh kỳ diệu mà bắt đầu ngày đầu tiên ấp trứng.

Advertisements
[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C139 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Thượng)


Đông chí vừa qua, Khai Phong Thành bắt đầu nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông.

Advertisements
[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C94: Chiến cuộc.


Triệu Phổ đem kế hoạch tác chiến trong vòng một canh giờ này bố trí đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, binh phân mấy đường, hoàn hảo từng khâu, một khâu đều không thể làm lỗi, một bước sai thì tất cả đều ảnh hưởng…

Advertisements