[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C175: Phá kế.


Cho tới bây giờ, thời điểm Triển Chiêu bọn họ phá án đã từng gặp được quá nhiều tình huống hung phạm lợi dụng người giang hồ để cùng chốn cửa quan phân cao thấp.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C141 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Trung 2)


Mọi người Khai Phong ấp trứng cho tới trưa, cũng là đụng phải một đống việc lạ, hiển nhiên còn có người khác nhớ thương quả trứng Phượng Hoàng lai lịch không rõ, điều này khiến cho mọi người cảnh giác.