[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C141 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Trung 2)


Mọi người Khai Phong ấp trứng cho tới trưa, cũng là đụng phải một đống việc lạ, hiển nhiên còn có người khác nhớ thương quả trứng Phượng Hoàng lai lịch không rõ, điều này khiến cho mọi người cảnh giác.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C94: Chiến cuộc.


Triệu Phổ đem kế hoạch tác chiến trong vòng một canh giờ này bố trí đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, binh phân mấy đường, hoàn hảo từng khâu, một khâu đều không thể làm lỗi, một bước sai thì tất cả đều ảnh hưởng…