Other Couples · [Box of Drop]

[Shortfic] Rắc rối từ trên trời rơi xuống [TFS] | HanChul – Intro + List Chapters.


Category: Fluff, fantasy, humour, sweet, kiddie,…

Pairings: HanChul, a little HaeKyu and KiMin.

Summary: đôi khi có những rắc rối từ trên trời rơi xuống…

Advertisements