Other Couples · [Box of Drop]

[Shortfic] Rắc rối từ trên trời rơi xuống [TFS] | HanChul – Intro + List Chapters.


Category: Fluff, fantasy, humour, sweet, kiddie,…

Pairings: HanChul, a little HaeKyu and KiMin.

Summary: đôi khi có những rắc rối từ trên trời rơi xuống…

Other Couples · [Box of Drop]

[TFS] Chapter 3: Chia sẻ cùng loại rắc rối.


Trong khi HanKyung đang vật vã đau khổ với “đứa con từ trên trời rơi xuống” thì ở một phương trời… không mấy xa xôi nào đó, một chàng thanh niên chưa vợ chưa con cũng đang lâm vào tình trạng dở khóc dở cười như anh.