HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 27: Trao đổi.


– Hyung à, thực sự từ chối lời đề nghị của Hiệp hội như thế sẽ không sao chứ?

ChangMin lo lắng hỏi LeeTeuk khi cùng anh đi tới thư viện chọn vài cuốn sách bắt đầu nghiên cứu phép thuật mới.