ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 13: String trap.


“Okay, chúng ta có thể treo cái gì đó ở vị trí này và rồi sắp đặt điều gì đó tại đây. Rồi chúng ta sẽ để một đoạn dây ở trước cửa, và khi họ bước vào rồi khởi động cái bẫy, sẽ có vài thứ rơi xuống người bọn họ. Tuy nhiên, cái kế hoạch nếu chỉ có thế thì có vẻ nhạt nhẽo quá nên hãy thêm một chút gia vị cho nó nào.”