ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 16: Arcade.


Bọn họ cùng nhau chạy. Mặc dù biết khu giải trí chỉ là một phần khác của khu vực này, nhưng cả hai maknae cũng không thực sự bận tâm về cách mà họ tới đó hay là thời gian hiện tại, dường như cả hai đang vui vẻ với trò đuổi bắt của mình.

Advertisements
ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 13: String trap.


“Okay, chúng ta có thể treo cái gì đó ở vị trí này và rồi sắp đặt điều gì đó tại đây. Rồi chúng ta sẽ để một đoạn dây ở trước cửa, và khi họ bước vào rồi khởi động cái bẫy, sẽ có vài thứ rơi xuống người bọn họ. Tuy nhiên, cái kế hoạch nếu chỉ có thế thì có vẻ nhạt nhẽo quá nên hãy thêm một chút gia vị cho nó nào.”