Other Couples · Translated fiction · [Box of Drop]

[Trans-Short fic] Mianhae, Saranghae – Prologue + List Chapters.


Author: UkeKyuhyun.

Fiction: Mianhae, Saranghae.

Translator: Yuki Ame.

Rating: T.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[WLYK] Shot 2: Chuyện diễn kịch | WonKyu.


[WonKyu kid version]

Trường mẫu giáo của KyuHyun và SiWon tổ chức diễn kịch trong lễ hội trường, và lớp mẫu giáo của hai cậu nhóc đã bốc thăm trúng phần ấy.

Advertisements