ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 8: Breakfast.


Hai maknae đi cùng nhau, tiến gần hơn tới nhà hàng. Tâm trí của họ đơn giản chỉ tập trung vào đồ ăn sắp có, họ không hề nhận ra các hyung đang ở xa xa phía sau cả hai, khoảng cách đó là do lo lắng có thể bị bắt quả tang.