Quốc Ca Thế Sự | National Anthems Gijinka.


Helena’s note: Do số lượng fiction cũng như vài mặt hàng ăn theo đính kèm khác ngày càng nhiều lên mà mình khá ngại vào rừng list fanfiction của Yuki mà chỉnh sửa cho nên đã quyết định add thêm trang mới cho dễ tìm kiếm thông tin. Page này là tổng hợp tất tần tật những gì liên quan tới QCTS – hầu hết là fanfiction – do mình, Yuki hoặc là author khác viết (hay artist khác vẽ). Chúc mọi người có thời gian vui vẻ và đầy thư thái hoặc ngập trong feel khi vào góc nho nhỏ này của mình nhé ❤

DO NOT TAKEOUT WITHOUT OWNER’S PERMISSION.


ONE-SHOT – TWO-SHOTS – THREE-SHOTS

[Oneshot] Trouble Sleeping Completed.

Author: Helena Evans. Rating K+. Fluff, brothers love, friendship… Main: Tiến Quân Ca, Kimi Ga Yo, Jana Gana Mana.

[Oneshot] Their Scars – Completed.

Author: Helena Evans. Rating K+. Fluff, sad…

[Oneshot] Clandestine Lovers Completed.

Author: Helena Evans. Rating T. Fluff, bromance, friendship… Main: Mameli, Hoffmann.

[Oneshot] Death of a Song – Completed.

Author: Helena Evans. Rating K. Sad, hurt/comfort… Main: Lưu – Công Dân Hành Khúc.

[Oneshot] Inside Their Minds – Completed.

Author: Helena Evans. Rating T. Sad, angst, hurt/ no comfort…

[Oneshot] Rouge. Blanc. Noir – Completed.

Author: Helena Evans. Rating T. Sad, hurt/comfort… Main: Kimi Ga Yo, Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc.

[Three shots] Don’t die before you can kill me – Completed.

Part 1 Part 2 – Part 3

Author: Helena Evans. Rating T. Sad, bittersweet, hurt/comfort… Main: Kimi Ga Yo, Jana Gana Mana. 7 sins AU.

DRABBLE COLLECTION – MULTI-SHOTS

[Multi shots] Inside the Fairy Tales World [IFTW]

Author: Helena Evans. Rating T+. Tagged with a lot of categories. On-goingMaybe Endless.

[Drabble Collection] Fragments of Memories [FoM] Completed.

Author: Helena Evans. Rating T. Sad, bittersweet, hurt/comfort, memories… Shiro-centric.

[Drabble Collection] Nhật Ký Sống Chung Với Sinh Vật Huyền Bí [DLTFC]

Author: Helena Evans. Artist: Yui Lê. Rating T. Funny, humour, cute and sweer, fluff… On-going.

SHORT FICTION

Chains of Possession [CoP]

Author: Yuki Ame. Rating MA. JanaShiro. BDSM, Hurt/Comfort… On-going.

LONG FICTION

Thất hình đại tội Assassin [SINS] Completed.

Author: Cửu Vĩ Hồ. Rating T+. Action, hurt/comfort, violence…

Eternal Youth | School AU On-going.

Owners: Yui Lê, Helena Evans, Kusano Sakura. Rating T. School AU, humour, fluff,…

Apocalypse [Khúc Ca Khải Huyền]On-going.

Owners: Yui Lê, Helena Evans, Cửu Vĩ Hồ, Satoh Sai. Rating M. End of the World AU. Action, angst, hurt/comfort, deathfic…