Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CL] Shot 3 [IV, V, VI] – The Scream of Silence | Bạch Diệp x Triệu Tước.


“Bạch Diệp, không ổn.” Bao Chửng nói, qua điện thoại vẫn cảm nhận được từ đầu dây kia sự tĩnh lặng đến rợn người, “Triệu Tước có dấu hiệu mất kiểm soát.”

Advertisements
Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[DrabCo] Colorful Life | SCI’s Couples.


A/N: Fanfiction của đồng nhân Thử Miêu của Nhĩ Nhã: SCI mê án tập. Ngoài việc viết về các couples bên dưới thì có thêm vào những mẩu chuyện vui nho nhỏ của SCI và mọi người.

Advertisements