[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C180: Sơ ngộ khi thiếu niên.


Triển Chiêu cùng Tu La Vương một đường hướng Đông, bởi vì bọn họ vốn là chính là từ phía Tây xuất phát, cho nên lộ trình xa nhất.

Advertisements
[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C126 (PN): Trung Thu – Sát bên người mà qua lễ bánh trung thu (Hạ).


Long Phượng Đường, tại bên trong một ngõ nhỏ phía tây Khai Phong Thành, ngõ nhỏ có chút cũ kĩ, phong cách thập phần cổ xưa, ngói đen tường trắng đường lát đá phiến, cửa sổ gỗ mộc cùng biển treo màu đen, dưới mái hiên treo đèn lồng màu đỏ nhẹ nhàng chớp lên.