[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C172: Chuyển linh.


Dư Khiếu Nguyên đem chuyện chính mình muốn nói kể cho xong, sau khi đào cho mọi người một cái hố to tướng liền chạy mất dạng.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C165: Tiền của phi nghĩa.


Vương Duệ đem bảo bối ngọc hoa sơn trà của Hắc Thủy Cung giao cho Thiên Tôn, tại thời điểm bị hỏi dồn như thế nào có được vật hi thế trân bảo này, Vương Duệ nói một câu khiến tất cả mọi người vô pháp lý giải —— bọn họ là kẻ thế mạng.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C164: Hi thế trân bảo.


Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vào Thái Nhiên Cư, nhìn bốn “nghi phạm” bị tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn cùng Hồng Tề Thiên bắt được, còn cảm thấy không quá chân thật.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C163: Đánh bậy đánh bạ.


Mọi người phái Thiên Sơn không ở lại khách điếm, đi theo Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn đồng thời tiến vào phủ chủ soái của Triệu Phổ.

Advertisements
[LĐA] Quyển 20: Oai Kim Bồn

[LĐA] Q20 – C665: Mèo không phụ sự mong đợi của mọi người.


Rời khỏi cửa thành Nam không đến mười dặm tới một cái lối rẽ, đã xảy ra chuyện ùn tắc giữa người đi đường.

Vị trí này vốn là liền dòng người dày đặc xe ngựa thành đôi, có quan chuyên môn phụ trách khai thông cửa thành.

Advertisements
Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · One–two–three shots

[Đoản văn] Cua nhỏ x Màn thầu tương tính nhất bách vấn – Hạ.


Cua nhỏ x Màn thầu tương tính nhất bách vấn (Hạ)

Advertisements