ChangKyu · One–two–three shots · Translated fiction

[Trans-Two shots] Let’s Make Evil and Evil Unite | ChangKyu.


Tất cả các thành viên của Super Junior và DBSK hiện đang tụ tập ở kí túc xá của DBSK. Cả hai nhóm đều không có lịch làm việc tối nay và quyết định sẽ dành thời gian với nhau.