ChangKyu · One–two–three shots · Translated fiction

[Trans-Two shots] Let’s Make Evil and Evil Unite | ChangKyu.


Tất cả các thành viên của Super Junior và DBSK hiện đang tụ tập ở kí túc xá của DBSK. Cả hai nhóm đều không có lịch làm việc tối nay và quyết định sẽ dành thời gian với nhau.

Advertisements
HaeKyu · One–two–three shots · Translated fiction

[Trans-Two shots] Phantom | HaeKyu – Shot 1.


‘Này cậu trai trẻ, cẩn thận!’

Huh, cái gì?

Advertisements
HaeKyu · One–two–three shots · Translated fiction

[Trans-Two shots] Phantom. | HaeKyu – Foreword.


My body is in pain.

I just want to see you.

But I can’t even open my eyes.

Advertisements
ChangKyu · One–two–three shots

[Two shots] Shot 2 – It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life | ChangKyu.


Summary: Dù biết là chúng ta có duyên nhưng không phận, nhưng tôi vẫn muốn nói, thật tốt vì chúng ta đã gặp nhau trong những năm tháng đẹp nhất của đời người…

Advertisements
ChangKyu · One–two–three shots

[Two shots] Shot 1 – It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life | ChangKyu.


Fiction: It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life.

Thật tốt là chúng ta đã gặp nhau trong những năm tháng đẹp nhất của đời người.

Advertisements
HaeKyu · One–two–three shots

Protected: [Two-shots] Police and Criminal – Shot 2.


There is no excerpt because this is a protected post.

Advertisements