HaeKyu · One–two–three shots

[Two-shots] Police and Criminal |HaeKyu – Intro.


Summary: Cuộc đối thoại nhạt nhẽo ban đầu giữa cảnh sát và tội phạm, nhưng đến phần hành động thì ngược lại.