[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C118: Tận dụng thời cơ.


Triệu Phổ quyết định kế hoạch tỉ mỉ kỹ càng, chuẩn bị đem Thúy Ngọc Ban này một lưới bắt hết.

Thời gian hành động liền định là hai ngày sau, trong hai ngày này, mọi người cũng không đả thảo kinh xà, vẫn như trước giả bộ không có đầu mối tra án.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C115: Dưới mặt đất.


Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu theo thanh âm liền hướng chỗ sâu trong đường ngầm hắc ám chạy tới, càng chạy càng thêm phần hiếu kỳ và cả kinh sợ, đường ngầm này là sâu tới mức nào? Cứ theo thế này, chẳng lẽ thật sự là đào xuyên qua toàn bộ bồn địa?