[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C158: Sự tình náo nhiệt.


Bạch Ngọc Đường mang theo Thiên Tôn cùng tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn rời thuyền ăn cơm.

Cung Phúc Lâu là một tửu lâu lớn nhất Tất Châu phủ, quy mô so với Khai Phong Thành tổng điếm Thái Bạch Cư cũng không thua. Bốn phía bị nước bao quanh, đều là bến tàu, trên một hòn đảo chỉ có một tòa lâu, hết sức khí phái.