Others

Lảm nhảm (7b) hay câu chuyện về uke/seme part 2.


Hay câu chuyện vớ vẩn về một ngày rảnh háng khác trong đời.