ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 15: Speechless.


“Giờ chúng ta nên đi đâu?” KyuHyun hỏi, giờ hai maknae trông có vẻ hơi lạc đường khi không có các hyung và đang cố gắng phân tích xem mình cần đi đâu. Và trong khi người kia có vẻ chỉ muốn rời khỏi đây, ChangMin lại có ý tưởng khác trong đầu. Chỉ một điều duy nhất trong đầu.

“Đi ăn.”