[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 4: Miss Autumn.


– Aiden Lee! Cậu giám sát mà không thành công vụ cải thiện ngoại hình của Reine, chính cậu sẽ phải độn ngực đi thi Miss!

Mệnh lệnh từ đàn anh Casey khủng bố ban ra làm cho Aiden Lee câm nín gật đầu như băm tỏi.