[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C629: Đường.


Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu hoảng đến làm cho hoàn toàn thanh tỉnh lại, bất đắc dĩ thở dài, cảnh tối lửa tắt đèn cũng nhìn không rõ lắm.