[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C639: Một loại khả năng khác


Ngày hôm sau thời điểm ăn điểm tâm, Triển Chiêu lấy ra trang danh lục được Thái Sư vẽ vòng cho mọi người xem.